Black & White Mix

Black & White Mix Cannabis Seeds
PACK SIZE OUR PRICE
  • £22.00

Black & White mix contains strains: White Widow, White Rhino.